Mode:         

Văn bản bầu cử

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 24 items in 2 pages
Số 09/GM-UBND 24/02/2021 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến nghiệp vụ công tác bầu cử
Số 05/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban ANTT, ATXH phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 06/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 07/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 04/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2021
Số 13/TB-UBBC 19/02/2021 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 08/TB-UBBC 19/02/2021 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 36/PNV 02/02/2021 Công văn đề nghị lập dự toán kinh phí bầu cử
Số 02/TB-UBBC 29/01/2021 Thông báo về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 01/KH-UBBC 29/01/2020 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 48/CTK-XH 27/01/2021 Công văn cung cấp số liệu dân số để phục vụ công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 140-CV/TU 27/01/2021 Công văn hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
Số 02/CT-UBND 26/01/2021 Chỉ thị về tổ chức bầu cử QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 60/QĐ-UBND 22/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu ...
Số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/CT-TTg 14/01/2021 Chỉ thị về tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Số 01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; ...
Số 1187/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin bầu cử

Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)