Mode:         

Văn bản mới

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 125 items in 7 pages
Số 09/GM-UBND 24/02/2021 Giấy mời dự hội nghị trực tuyến nghiệp vụ công tác bầu cử
Số 05/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban ANTT, ATXH phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 06/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 07/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021
Số 04/QĐ-UBBC 19/02/2021 Quyết định thành lập tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2021
Số 13/TB-UBBC 19/02/2021 về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 55/PNV 19/02/2021 về việc gửi hồ sơ đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
Số 109/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước hạn
Số 08/TB-UBBC 19/02/2021 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số 41/TB-PNV 03/02/2021 Thông báo địa chỉ email công vụ của Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức
Số 40/TB-PNV 03/02/2021 Thông báo lịch trức tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 của Phòng Nội vụ
Số 36/PNV 02/02/2021 Công văn đề nghị lập dự toán kinh phí bầu cử
Số 02/TB-UBBC 29/01/2021 Thông báo về phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 01/KH-UBBC 29/01/2020 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 48/CTK-XH 27/01/2021 Công văn cung cấp số liệu dân số để phục vụ công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 140-CV/TU 27/01/2021 Công văn hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
Số 02/CT-UBND 26/01/2021 Chỉ thị về tổ chức bầu cử QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số 60/QĐ-UBND 22/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu ...
Số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)