Mode:         

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Võ Văn Khởi
Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0982106474
0235.2243411

khoihiepthuan@gmail.com
2 Lê Thanh Luận
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0986054757
0235.3603468

luanlt@quangnam.gov.vn
3 Nguyễn Văn Nga
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0914452728
0235.2243460

4 Phan Thị Lệ Hằng
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0981936854
0235.3603234

phanthilehangnoivu@gmail.com
5 Lê Thị Năm
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0905592695
0235.3603234

6 Lê Thị Hồng Huệ
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0375295383


honghue286@gmail.com
7 Huỳnh Thị Thanh Tuyển
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0329.043542
02353.603234

8 Nguyễn Hửu Hải
Chuyên viên
Phòng Nội vụ
0987407474


Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)