Mode:         

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 13:47 | 22/11 Lượt xem: 175

Ngày 03/10/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3020/QĐ-UBND Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quyết định nhằm quy định về cách thức tổ chức thực hiện, mối quan hệ, trách nhiệm liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó quy định rõ nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, như sau: 
1. Thủ tục hành chính phải được chuẩn hóa, đơn giản, rõ ràng và đúng quy định của pháp luật.
2. Công khai các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí; thành phần hồ sơ, giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.
3. Cá nhân, tổ chức chỉ liên hệ giải quyết công việc tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.
5. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, Quyết định quy định: cơ chế một cửa được áp dụng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công việc liên quan trực tiếp tới cá nhân, tổ chức do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; cơ chế một cửa liên thông được áp dụng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp phiếu lý lịch tư pháp và một số lĩnh vực khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Quyết định cũng quy định cụ thể việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính, công khai các thông tin liên quan đến hoạt động công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; vấn đề khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, cá nhân theo các quy định của pháp luật hiện hành.


Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa (Ảnh: nguồn internet)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập hệ thống

 
 

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)