Mode:         

Chi tiết tin

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Người đăng: Phòng Nội vụ Ngày đăng: 16:23 | 24/04 Lượt xem: 588

Tại kỳ họp thứ 15 vừa diễn ra, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị các vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và sát với hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43 về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với NHĐKCT ở thôn, tuy nhiên theo phản ánh của nhiều địa phương việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nảy sinh vướng mắc, cụ thể: mức phụ cấp 1,5 mức lương cơ sở đối với chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng Ban CTMT chưa tương xứng với khối lượng công việc đảm nhận, chưa kể sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn thì quy mô về diện tích, dân số tăng lên; việc bố trí “Công an viên kiêm Thôn đội trưởng” chưa hợp lý, bất cập về tiêu chuẩn, điều kiện; bên cạnh đó ở những nơi không bố trí công an viên, chỉ bố trí 01 người thực hiện nhiệm vụ khối đội trưởng thì vẫn được hưởng phụ cấp với mức 1,0.


Quang cảnh kỳ họp

Để khắc phục những bất cập nêu trên; đồng thời thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người HĐKCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với đa số đại biểu tán thành.

Theo đó, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: mức phụ cấp cho mỗi chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận là 1,66 mức lương cơ sở/người/tháng; đối với các thôn còn lại và tổ dân phố: mức phụ cho mỗi chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận là 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng. Mức phụ cấp hằng tháng đối với Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng bằng 0,75 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn gồm các chức danh Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Phó Bí thư chi bộ được bầu tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 không kiêm nhiệm các chức danh khác bằng 300.000 đồng/người/tháng. Riêng chức danh Phó Bí thư chi bộ được bầu tại đại hội chi bộ chỉ áp dụng đến hết nhiệm kỳ 2020-2022.

Về mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi dưỡng kiêm nhiệm,các chức danh quy định nêu trên nếu bố trí kiêm nhiệm mà giảm được 01 (một) người thì người kiêm nhiệm được hưởng 50% mức phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định).

Tác giả: Lê Thanh Luận

Nguồn tin: http://dbnd.quangnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập hệ thống

 
 


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)