Mode:         

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố

Người đăng: Phòng Nội vụ Ngày đăng: 21:51 | 13/12 Lượt xem: 169

Thực hiện Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hiệp Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương này.

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố ngày 16/8/2018

Sau gần hai tháng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, đến nay, huyện Hiệp Đức đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa huyện. Các xã, thị trấn đều triển khai đầy đủ, đúng quy trình quy định. Kết quả lấy ý kiến của cử tri đều đạt tỷ lệ cao, nhiều nơi đạt 100% số cử tri đồng ý sáp nhập, hợp nhất thôn, khối phố không đủ tiêu chuẩn.
 

Cử tri thôn 4, xã Hiệp Hòa thảo luận Đề án hợp nhất thôn để thành lập thôn mới

Với 12 xã, thị trấn và 71 thôn, khối phố, trong đó có 46 thôn, khối phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định, sau khi tiến hành sáp nhập, hợp nhất 50 thôn, khối phố để thành lập 25 thôn, khối phố mới, đồng thời đổi tên một số thôn, huyện Hiệp Đức còn lại 46 thôn, khối phố (giảm 25 thôn, khối phố).

Với chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố đã hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất thôn, khối phố trên địa bàn huyện thời gian qua sẽ là những kinh nghiệm hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Tác giả: Lê Thanh Luận

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập hệ thống

 
 
Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP ĐỨC - PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ :Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.234
Email:noivuhiepduc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)